Takaisin ajankohtaisiin
28.5.2024

Kaupungin heikentyneen taloustilanteen tasapainottamiseksi kaupunginhallitus esittää ohjelman, jolla taloutta tasapainotetaan vuosina 2025–2027 yhteensä 3,6 miljoonan euron säästöillä ja kunnallisveron korotuksella 0,4 prosenttia jo vuodelle 2025.

Heikentynyt talous johtuu useasta eri tekijästä, joista tärkeimmät ovat sote-uudistus, raskas investointiohjelma ja heikko väestönkehitys, joka on aiheuttanut myös heikennyksen verotulokehityksessä. Tuleva TE-palvelu-uudistus tuo noin miljoonan euron lisäkustannuksen kaupungille. Samalla valtionosuudet heikkenevät tulevina vuosina.

Kaupungin pitää sopeuttaa olemassa olevaa toimintaa, jotta ulkoiset kustannusnousua aiheuttavat tekijät pääosin voidaan neutralisoida.

Kaupunginhallitus esittää myös muita toimia kuten investointikattoa ja kriittistä suhtautumista muihin kuin jo päätettyihin investointeihin.

Tasapainottamistoimien painopiste on säästöissä, jotka muodostavat noin 70 % tulosparannuksesta, veronkorotuksen osuuden ollessa noin 30 %.

Kaupunginhallituksessa 27.5. äänestettiin veron korottamisehdotuksesta. Kokoomuksen edustajat ehdottivat, ettei veronkorotusta tehdä. Ehdotus hävisi äänestyksessä 3–4.

Kaupunginhallitus esittää nyt 17.6. kokoontuvalle valtuustolle, että se hyväksyy talouden tasapainottamisohjelman 2025–2027 ja siinä mainitut linjaukset.

Tasapainottamisohjelma (linkki)