Tillbaka till aktuellt
3.6.2024 | Stadsbanan

En stor del av den anslutande stora parkeringsplatsen vid Grankulla station kommer att tas i bruk av stadsbaneprojektet och cykel- och gångleden Baanan.  

Bilden visar med rött det område där parkeringen fr.o.m. den 3 juni upphör. Cykelstället tas också då bort.  

Redan i mars har en del av anslutningsparkeringen vid Helsingforsvägen tagits i bruk för projektet.  

Grankulla stad påminner att anslutningsparkeringen vid Helsingforsvägen helt är ur bruk från måndagen den 17.6 i sex veckor,då också tågtrafiken upphör fram till 28.7. Efter avbrottet, från måndagen 29.7 kommer åtminstone en del av parkeringsplatserna  bli parkeringsplatser igen.

Staden beklagar störningarna byggarbetena orsakar.