Tillbaka till aktuellt
7.3.2024 | Kommunteknik

Byggnadsarbetena för Esbo stadsbanan och kustbansbanan inleds i Grankulla. Arbetena för områdesentreprenad 2 runtom Grankulla station påbörjas med att avgränsa en del av anslutningsparkeringen för användning av byggarbetsplatsen. Flyttskyltarna sätts upp i området fredagen 8.3 och det inhägnade området tas i bruk tisdagen den 12.3. Avgränsningen av det område som reserverats för användning av byggarbetsplatsen kommer att ändras i takt med att projektet fortskrider.

Avfallsåtervinningsplatsen kommer att vara i bruk tills vidare. Den nya avfallsåtervinningsplatsen kommer att byggas på ett annat ställe. Vi kommer att meddela om detta vid området och på stadens hemsida längre fram.

Esbo stadsbaneprojektet är ett gemensamt projekt mellan Trafikledsverket, Grankulla och Esbo. Byggperioden är 2024-2028. Som entreprenör i Grankullatrakten arbetar arbetsföreningen TYL Leka, som består av NRC Group och YIT.