Tillbaka till aktuellt
14.6.2024 | Stadsbanan

Anslutningsparkering vid Grankulla station är helt och hållet stängd från och med måndagen 17.6. Då tas hela parkeringen i bruk för stadsbaneprojektet. Åtminstone en del av anslutningsparkeringen öppnar igen måndagen 29.7.

Redan i mars har en del av anslutningsparkeringen tagits i bruk för projektet. Det finns ingen ersättande långtidsparkering i centrum.

Staden beklagar störningarna byggarbetena orsakar.