Tillbaka till aktuellt
17.6.2024 | Stadsbanan

Arbeten som orsakar buller i Grankulla centrum

Under det fem veckor långa tåguppehållet 24.6–21.7, med start efter midsommar, utförs arbete som orsakar buller mån–sön kl. 7–20 och som nattarbete mellan tisdag 25.6 och onsdag 26.6.

Normalt arbete som inte orsakar särskilt mycket buller utförs kontinuerligt dygnet runt under avbrottet. 22.7–28.7.2024 utförs arbete som orsakar buller mån–sön 7–18.

Arbeten som orsakar starkt buller:

  • Fasantunneln: Vecka 28 och 29 spridning av makadam på spår, och vecka 29 stöttning av spår. Spontslagning 24.6–31.7.
  • Grankulla station: Vecka 26 rivning av spår (mån 24.6), vecka 26 schaktning under ca två arbetspass och veckorna 26–28 byggande av borrade pålar (tre veckor).
  • Keratunneln: Vecka 26 rivning under cirka tre arbetspass (tis–tors). Spontslagning 24.6–26.6.
  • Tunnelvägen: Vecka 26 pågår rivning av den gamla bron under cirka tre arbetspass (tis–tor).

Arbeten som orsakar buller på området mellan Björkgård och Grankulla

Pålnings- och spontningsarbetena och tillfällig brytning fortsätter i Ymmerstaområdet, på banavsnittet mellan Björkgård och Grankulla. Pålning och spontning kommer att utföras mån–sön kl. 7–20 i det område som är markerat på bilden under hela det fem veckor långa banavbrottet 24.6–28.7. Samtidigt kommer även borrning av pålar att utföras vid Bolagsvägens gångtunnel.

På dessa byggplatser utförs arbeten som armering och betongläggning även på natten, men bullriga arbetsmoment är begränsade till ovan nämnda tider. Under arbetets gång ökar byggplatstrafiken dygnet runt i området, särskilt på Brandkårsgränden, Bredagränden och i östra ändan av Thurmansparken. Var försiktiga när du rör dig på området.

Pålningen fortsätter i området även efter avbrottet, mån–fre kl. 7–18 i augusti–december. Samtidigt kommer även stenbrytning att utföras i områdets västra ända.

Arbeten som orsakar buller vid Björkgård station

I området kring Björkgårds tågstation utförs bullerorsakande pålning, spontning, rivning av kantbalken och tillfällig brytning på de områden som markerats på bilden under banavbrottet som börjar den 24.6. Arbetena utförs kl. 7–20 från måndag till söndag, under banavbrottet som varar 24.6–28.7 och under vilket tågtrafiken är avbruten.

Under avbrottet utförs även vattenpikning på området under några dagar. Efter banavbrottet kommer bullriga arbeten att fortsätta i området mån-fre från kl. 7 till 18.

På området utförs arbeten som armering och betongarbeten även nattetid, men bullriga arbeten är begränsade till ovan nämnda tidsfönster. Under arbetet ökar byggplatstrafiken i områdena dygnet runt. Var försiktiga när ni rör er i området.

Kontaktuppgifter

  • Grankulla station: Lyl LEKA, byggjour, tfn. 040 182 4995
  • Björkgård station och sträckan mellan Björkgård och Grankulla station: Destia, eska3tiedotus@destia.fi, tfn. 041 7250 300