Tillbaka till aktuellt
10.4.2024 | Stadsbanan

Den nya arbetsfasen, byggandet av en 180 meter lång stödvägg mellan Bredagränden och Björkgårdsvägen, börjar måndagen 15.4. Stödväggen består av pålar, vilket kommer att orsaka buller när de slås ner i marken. Arbetsområdet visas på kartan nedan.

Pålning utförs enligt beslut från Närings-, trafik- och miljöcentralen på vardagar mån–fre mellan kl. 7–18. Pålningen beräknas pågå i cirka 12 arbetsdagar.

Den byggda stödväggen möjliggör framtida banbyggnadsarbeten.