Tillbaka till aktuellt
2.4.2024 | Stadsbanan

Trafikledsverket håller ett invånarmötet i Omnia, Lövkullavägen 1 C, Esbo tisdagen 9.4.2024 kl. 17–19.

Välkommen att höra om byggandet av Esbo stadsbana från Björkgård till Esbo centrum.
För Grankullas del gäller AU 3-områdesentreprenaden sträckan från Thurmansparkens gångtunnel till Björkgård station.

Entreprenaden har inletts med förberedande arbeten redan i mars. I denna områdesentreprenad byggs 4,5 kilometer nytt dubbelspår och sammanlagt nio broar repareras och byggs.

Evenemanget är öppet för alla invånare, markägare och andra intresserade.

Läs mer på trafikledsverkets sidor: https://vayla.fi /sv/esbo-stadsbana