Tillbaka till aktuellt
24.6.2021

Under sitt möte torsdagen den 24 juni 2021 beslutade huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att vuxnas motionslokaler inomhus som förvaltas av städerna kan öppnas i begränsad omfattning från och med den 1 juli. Detta gäller till exempel fri användning av gym och idrottshallar samt möjliggörande av fritidsmotion inomhus för vuxna. Motionslokaler och gruppträning får ta emot högst hälften av det normala kundantalet. Även tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för vuxna är tillåten inomhus från och med den 1 juli. 

Städerna meddelar närmare om vilka verksamhetsställen som öppnas veckan efter midsommar.  

Därutöver rekommenderar koordineringsgruppen att distansarbetet fortsätter tills vidare i regionen. Man rekommenderar att arbetsuppgifter som kan utföras som distansarbete fortsättningsvis i regel utförs på distans. 

Bland de resenärer som under de senaste dagarna har kommit tillbaka från Ryssland har man bara i huvudstadsregionens kommuner upptäckt flera tiotals fall av coronasmitta. Koordineringsgruppen är oroad över läget och påminner att om man vistats i Ryssland under den senaste tiden och särskilt om man kommit tillbaka till Finland utan att ha genomgått en hälsokontroll vid gränsen, bör man söka sig till provtagning omedelbart när man kommit till Finland. Var och en har ett ansvar att inte utsätta andra för smittorisk. 

Smittan syns nödvändigtvis inte i testet som tas i samband med ankomsten till landet. Det är mycket viktigt att söka sig till ett andra test tidigast 72 timmar efter det föregående testet. Sociala kontakter ska undvikas tills man har fått det andra negativa testresultatet. Enklast bokar man tid för provtagning på adressen finentry.fi. 

Epidemiläget i huvudstadsregionen har inte längre förbättrats under de senaste dagarna och det är särskilt viktigt att hålla fast vid hälsosäker praxis även under midsommaren. 

Koordineringsgruppen baserar sina riktlinjer på en epidemiologisk utvärdering och helhetsbedömning över hur coronaläget utvecklas och riktlinjerna kan vid behov ändras snabbt om läget så kräver.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande 
 Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet.  Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer även Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.