Tillbaka till aktuellt
6.7.2023 | Miljö

Staden kommer detta samt nästa år att pröva att avlägsna vattenväxtlighet och då speciellt den invasiva växtarten vattenpest från sjön med hjälp av notning. Testnotningen genomförs i augusti efter att fåglarnas häckningsperiod är förbi i vattenområdet mellan segelsällskapets brygga samt föreningen KOLE:s simbrygga. Notning kommer att fortsätta senare under hösten baserat på hur testet utfaller.

Vattenpesten påträffades för första gången i sjön år 2020 och i samband med uppföljningen av sjöns vattenväxtlighet år 2022 påträffades arten redan vid sjöns all tre uppföljningslinjer. Tidigare har man utfört slåtter av vattenväxtligheten i sjön, men den bekämpningsmetoden lämpar sig dåligt då rilkigt med växtdelar då sprids runt om i sjön. Vattenpestens sprider sig främst just via växtdelar.

Staden informerar mer om testnotningen då tidtabellen för arbetet klarnar.   

Du kan bekanta dig med rapporten för uppföljningen av Gallträsk vattenväxtlighet som gjordes år 2022 vi denna länk (på finska, samhällstekniksa sektionens möte 6.6.2023, § 52).