Takaisin ajankohtaisiin
6.7.2023 | Ympäristö

Kaupunki tulee tänä ja ensi vuonna kokeilemaan Gallträskilla raivausnuottausta vesikasvillisuuden ja erityisesti haitallisen vieraslajin, vesiruton poistamiseen. Koenuottaus tehdään elokuun puolella lintujen pesimäkauden päätyttyä purjehdusseuran ja KOLE:n uimalaiturin välisellä alueella. Nuottaukset jatketaan kokeilun pohjalta myöhemmin syksyllä.

Vesiruttoa löydettiin järvestä ensimmäistä kertaa vuonna 2020 ja vuonna 2022 tehdyn järven vesikasvillisuuden seurannan yhteydessä laji löydettiin jo kaikilta kolmelta seurantalinjoilta. Aikaisempina vuosina järvessä tehty vesikasvillisuuden niitto ei sellaisenaan suositella vesiruton poistamiseen. Kyseinen laji lisääntyy pääasiassa kasvinosista, ja niitä irtoaa runsaasti vesistöön niiton yhteydessä.

Kaupunki tiedottaa asiasta lisää, kun koenuottauksen tarkempi aikataulu selviää.

Voit tutustua Gallträskin vuoden 2022 vesikasvillisuusseurannan raporttiin tämän linkin kautta (yhdyskuntavaliokunnan kokous 6.6.2023, § 52).