Tillbaka till aktuellt
10.10.2023

Den nationella Energisparveckan 9–15.10 fortsätter kampanjen Snäppet svalare från förra vintern. Förra vintern sänkte vi energiförbrukningen och energin räckte till oss alla. Låt oss fortsätta i samma anda och lämna onödig energianvändning bakom oss, på ett energismart och tidseffektivt sätt.

Grankulla stad deltar i kampanjen Snäppet svalare och utmanar alla granibor att delta! Testa på memoryspelet och bekanta dig med de effektiva energispartipsen. Du kan också dela dem till exempel inom ditt husbolag, med grannar och med din familj!

HRM:s Klimatinfo (på finska) sköter energirådgivningen för invånarna i huvudstadsregionen. Bekanta dig med Klimatinfos spartips, du kan även kontakta rådgivarna direkt. Klimatinfos tjänster är gratis! Att spara energi är också en klimatåtgärd. 

Snäppet svalare memoryspel (på finska)

Om spelet inte fungerar hittar du det också här (motiva.fi).

För att energin ska räcka till åt oss alla

Snäppet svalare inleddes när Rysslands invasion av Ukraina ledde till ökade energipriser och problem med energitillgången i Finland och hela Europa. På vintern förutspåddes att kostnaderna för elanvändning och uppvärmning blir exceptionellt höga.

På vintern 2022–2023 strävade kampanjen efter att finländarna gör konkreta energibesparande gärningar som verkar snabbt. Målet var att minska energiförbrukningen i hela samhället; i hemmen och bostadsaktiebolagen, företagen, kommunerna, organisationerna och läroanstalterna.

År 2023 fokuserar kampanjen på en ny era av energianvändning. Energianvändningen går in i en ny era där riktningen formas av alla energianvändare.