Tillbaka till aktuellt
27.12.2021

Som en följd av det kraftigt försämrade coronaepidemiläget är smittspårningen i Grankulla mycket överbelastad. Spårningsarbetet prioriteras nu enligt THL:s anvisning om klassificering gällande grad av brådska: riskgrupperna och smittfallen inom social- och hälsovården spåras i första hand.

Den här veckan har de högsta dagliga antalen smittfall under hela epidemin rapporterats. Incidenstalet i Grankulla är för tillfället 1030 (coronafall under de senaste 14 dygnen per 100 000 invånare). Senaste vecka var incidenstalet 610. Under julen har konstaterats 50 nya smittfall.

Coronavirussituationen i Finland har försämrats och uppskattas för tillfället vara den värsta under hela epidemin. Ökningen av antalet smittfall har överbelastat smittspårningen och coronatestningen i hela huvudstadsregionen. Den nya omikronvarianten smittar lätt och den är redan den vanligaste virusvarianten i huvudstadsregionen.

Eventuella exponeringar i skolorna

Under julen har vi fått kännedom om några eventuella exponeringar i skolorna. Vi kartlägger för tillfället inte skolklasser. Vår verksamhet baserar sig på THL:s anvisning om att spårningen vid behov kan prioriteras i situationer av hög smittorisk. Då viruset sprider sig med nuvarande fart uppstår det i skolorna kontinuerligt situationer där en del av barnen/personalen exponeras för lindrig eller måttlig smitta. Motsvarande sker kontinuerligt överallt i samhället, också annanstans än i skolorna.

Ifall du har coronasymtom

Ifall du får symtom som tyder på coronavirus ska du stanna hemma och söka dig till test i enlighet med THL:s anvisningar. Coronavirustest – THL

För att bromsa epidemin är det viktigt att följa de allmänna anvisningarna om en god handhygien och att hosta rätt, att minska närkontakterna och att använda ansiktsmask samt ta coronavaccin.