Tillbaka till aktuellt
31.8.2022 | Kommunteknik

Skogsvårdsarbeten inleds i september enligt Naturvårdsplanen 2022–2031 på skogsfigurerna 59, 60, 61, 62, 63, 75, 76,77, 78, 79, 81, 115, 116, 119, 120, 123, 124, 142, 148, 150, 163, 267, 270, 271, 273 och 277. I den andra fasen utförs arbeten på skogsfigurerna 1165, 172, 173, 179, 180, 182, 184, 192, 195, 199, 200, 201, 208, 232 och 238. I den tredje fasen utförs arbeten på skogsfigurerna 3, 14, 21, 23, 24, 26, 37, 39, 40, 41, 49, 245, 222, 247, 249, 252 och 260. Arbetena utförs huvudsakligen under vintrarna 2022–2024 beroende på vädret. Arbetena pausas under fåglarnas häckningstid och återupptas på hösten. Arbetsordningen kan ändras beroende på förhållanden. Vid behov görs mer arbete även inom andra skogsfigurer.

Arbeten utförs enligt naturvårdsplanen med hänsyn till förändringar på områdena. På områdena fälls träd som är i dåligt skick eller döda, särskilt längs tomternas kanter och gångledernas sidor där de kan utgöra en fara om de faller. På vissa skogsfigurer kan det finnas endast ett träd som ska fällas. Ett alltför tätt, ungt trädbestånd gallras på en del ställen så att de träd som lämnas kvar kan växa sig stort. Men vi lämnar också med avsikt kvar tätt växande bestånd som ger skydd. Trädplantor planteras enligt planen på gräsbevuxna skogsområdenas kanter. I enlighet med naturvårdsplanen lämnas en del murkna träd kvar både som upprätta och liggande stammar.

Information om arbetena ges lokalt med informationsblad som sätts upp i området och delas ut i postlådan vid de fastigheter som angränsar till områdena.

Naturvårdsplanen godkändes i samhällstekniska utskottet 31.8.2021. Inom vården av skogar har Grankulla stad som mål att främja livskraft och biodiversitet.

Naturens mångfald och rekreationsbruk är viktiga. En egentlig ekonomiskog finns inte i Grankulla. Staden planerar hållbara vårdåtgärder på ett helhetsmässigt sätt och beaktar samtidigt att skogens kolsänkor och -lager upprätthålls. Generellt sett är ett ungt trädbestånd i skogsområden en bra kolsänka när det växer och gamla träd såväl som murkna träd utgör ett stort kollager.

Naturvårdsplanen 2022–2031 (pdf, på finska) kan läsas på adressen www.grankulla.fi/skogar. Arbetena utförs av stadens avtalsentreprenör. Närmare upplysningar ges av stadsträdgårdsmästare Emmi Silvennoinen, e-post: emmi.silvennoinen@grankulla.fi, tfn. 050 500 4128.