Takaisin ajankohtaisiin
31.8.2022 | Kuntatekniikka

Syyskuussa aloitetaan Luonnonhoitosuunnitelman 2022-2031 mukaiset metsänhoitotyöt metsäkuvioilla 59, 60, 61, 62, 63, 75, 76,77, 78, 79, 81, 115, 116, 119, 120, 123, 124, 142, 148, 150, 163, 267, 270, 271, 273, ja 277. Toisessa vaiheessa tehdään työt metsäkuvioilla 165, 172, 173, 179, 180, 182, 184, 192, 195, 199, 200, 201, 208, 232 ja 238. Kolmannessa vaiheessa tehdään töitä kuvioilla 3, 14, 21, 23, 24, 26, 37, 39, 40, 41, 49, 245, 222, 247, 249, 252 ja 260. Töitä tehdään pääsääntöisesti talviaikaan vuosina 2022-2024 säiden mukaan. Työt jäävät tauolle lintujen pesimäaikaan, ja niitä jatketaan jälleen syksyllä. Työjärjestys saattaa muuttua olosuhteiden mukaan. Lisätöitä tehdään tarvittaessa myös muilla kuvioilla.

Työt tehdään luonnonhoitosuunnitelman mukaan, alueilla tapahtuneet muutokset huomioiden. Alueilla kaadetaan huonokuntoisia ja kuolleita puita erityisesti tonttien ja kävelyteiden reunoilta, missä ne kaatuessaan voivat aiheuttaa vaaraa. Kaadot saattavat olla vain yksi puu kuviolla. Ylitiheää nuorta puustoa harvennetaan paikoin puuston kookkaaksi kasvun mahdollistamiseksi. Alueille kuitenkin jätetään tarkoituksella myös suojatiheikköjä. Taimia istutetaan suunnitelman mukaisesti myös nurmetetuille metsien reuna-alueille. Luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti alueille jätetään lahopuita pystyyn sekä maapuiksi.

Töistä tiedotetaan myös paikallisilla maastotiedotteilla, sekä alueille suoraan rajautuviin kiinteistöihin jaettavilla tiedotteilla.

Luonnonhoitosuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntavaliokunnassa 31.8.2021. Kauniaisten metsäalueiden hoidossa tavoitteena on elinvoimaisuus ja monipuolisuus.

Tärkeimpinä ovat luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö. Varsinaista talousmetsää ei Kauniaisissa ole. Hoitotoimenpiteet suunnitellaan kokonaisvaltaisesti kestäviksi, huomioiden metsien hiilivarastojen ja hiilinielujen ylläpitäminen. Yleisesti voidaan todeta, että metsäalueiden nuori puusto on kasvaessaan hyvä hiilen nielu, ja vanhat puut sekä lahot puut suuri hiilen varasto.

Luonnonhoitosuunnitelmaan 2022-2031 (pdf) voi tutustua tarkemmin osoitteessa: www.kauniainen.fi/metsat. Työt suorittaa kaupungin sopimusurakoitsija. Lisätietoja antaa kaupunginpuutarhuri Emmi Silvennoinen, emmi.silvennoinen@kauniainen.fi, puh 050 500 4128.