Tillbaka till aktuellt
3.1.2022

Antalet coronainfektioner ökar snabbt i huvudstadsregionen och det finns fler infektioner än någonsin under epidemins tidigare skeden. Koordineringsgruppen för corona anser att en förlängning av de restriktiva åtgärderna som är i bruk i området är nödvändig även efter den första delen av januari, på grund av den försämrade epidemisituationen och den ökade sjukhusbelastningen. 

Andelen positiva coronatester av alla testade är tidvis över 50 procent, även om testtider nödvändigtvis inte funnits tillgängliga för alla som har symtom. Även sjukhusbelastningen har ökat nämnvärt. HUS hade cirka 60 patienter på sjukhuset under julveckan – för närvarande har de 110 patienter. Patientmängden inom primärvården har också ökat nämnvärt i alla kommuner.  

Kommunerna och HUS förbereder sig för att minska den icke-brådskande verksamheten, så att resurserna kan fokuseras på vaccinering, vård av coronapatienter samt övrig brådskande och nödvändig vård och omsorg.  

Samtidigt betyder den stora infektionsmängden att allt fler personer i arbetsför ålder tvingas stanna hemma från arbetet på grund av sjukdom eller exponering. Den stora infektionsmängden utgör således också en tydligt risk för tryggandet av samhällets kritiska funktioner, när ett betydande antal av personalen är frånvarande samtidigt. Till exempel är vårdpersonalens frånvaro på grund av coronainfektioner och karantän ett växande bekymmer. Därför är det alltså fortfarande nödvändigt att minska kontakterna mellan människor för att kontrollera förekomsten av sjukdomen. 

Det rekommenderas att de nuvarande regionala restriktiva åtgärderna förlängs med två veckor 

Koordineringsgruppen rekommenderar Regionförvaltningsverket i Södra Finland att förlänga restriktionerna för lokaler enligt § 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar med två veckor efter att de nuvarande restriktionerna upphör den 10 januari.  
 
Det rekommenderas att restriktionerna förlängs för följande lokaler: 

  • lokaler för inomhusidrott 
  • offentliga bastur, badanläggningar, simhallar 
  • dansställen samt lokaler som används för körsångsverksamhet, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp 
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt inomhusutrymmen i djurparker 
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser 
  • allmänna uppehållsrum i köpcentrum. 

Gruppen rekommenderar att de nya restriktionerna inte ska gälla för ledd fritidsverksamhet för personer som är födda 2003 eller senare. Dessutom rekommenderar gruppen att användningen av simhallar skulle kunna tillåtas för innehavare av specialsimningskort. 

De nuvarande restriktionerna för publikevenemang gäller till den 17 januari i huvudstadsregionen. Det rekommenderas att de snäva restriktionerna för publikevenemang inomhus också förlängs med två veckor därefter. Följaktligen rekommenderar koordineringsgruppen Regionförvaltningsverket i Södra Finland att fortsätta att förbjuda publikevenemang inomhus i huvudstadsregionen helt och hållet för den angivna tiden. Restriktionerna som gäller för användningen av lokaler (§ 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar) bör också fortsätta.  

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.