Takaisin ajankohtaisiin
3.1.2022

Koronatartuntojen määrä kasvaa pääkaupunkiseudulla nopeasti ja tartuntoja on enemmän kuin koskaan epidemian aikaisemmissa vaiheissa. Koronakoordinaatioryhmä katsoo, että alueella käytössä olevien rajoitustoimien jatkaminen on heikkenevän epidemiatilanteen ja sairaalakuormituksen kasvun myötä välttämätöntä myös tammikuun alkupuolen jälkeen.

Positiivisten koronatestien osuus kaikista testatuista on ajoittain yli 50 prosenttia, vaikka testiaikoja ei ole välttämättä ollut saatavissa kaikille oireisille. Myös sairaalakuormitus on noussut merkittävästi. HUSissa joulunalusviikolla sairaalassa oli noin 60 potilasta – tällä hetkellä jo 110 potilasta. Myös perusterveydenhuollossa potilasmäärät ovat lisääntyneet kaikissa kunnissa merkittävästi.

Kunnissa ja HUSissa valmistaudutaan kiireettömän toiminnan vähentämiseen, jotta voimavarat voidaan keskittää rokottamiseen, koronapotilaiden hoitoon sekä muuhun kiireelliseen ja välttämättömään hoitoon ja hoivaan.

Samalla suuret tartuntamäärät merkitsevät sitä, että yhä useampi työikäinen joutuu jäämään sairastamisen ajaksi tai altistumisen myötä pois työstään. Näin ollen suuret tartuntamäärät muodostavat myös selkeän riskin yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiselle, kun henkilöstöä on samanaikaisesti poissa huomattavia määriä. Esimerkiksi hoitohenkilökunnan poissaolot koronatartuntojen ja karanteenien vuoksi herättävät kasvavaa huolta. Yhä edelleen ihmisten välisiä kontakteja on siis välttämätöntä vähentää tautitapausten esiintymisen hillitsemiseksi.

Nykyisiä alueellisia rajoitustoimia suositellaan jatkettavaksi kahdella viikolla

Koordinaatioryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tartuntatautilain 58 g -pykälän mukaisten tilarajoitusten jatkamista kahdella viikolla nykyisten rajoitusten voimassaolon päättyessä 10. tammikuuta.

Rajoitusten jatkon suositellaan edelleen koskevan seuraavia tiloja:

  • sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat, kylpylät, uimahallit
  • tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

Ryhmä suosittaa, että uudet rajoitukset eivät koskisi vuonna 2003 tai tämän jälkeen syntyneiden ohjattua harrastustoimintaa. Lisäksi ryhmä suosittelee että uimahallien käyttö voitaisiin sallia erityisuimakortin haltijoille. Nykyiset yleisötilaisuusrajoitukset ovat voimassa pääkaupunkiseudulla 17.1. asti. Sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskevien tiukkojen rajoitusten jatkamista suositellaan kahdeksi viikoksi myös tämän jälkeen. Näin ollen koordinaatioryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien kieltämisen jatkamista pääkaupunkiseudun alueella määräajaksi kokonaan. Myös tilojen käyttöä koskevia rajoituksia (tartuntatautilain 58 d §) tulisi jatkaa.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.