Tillbaka till aktuellt
13.4.2021

Sansinpellon päiväkoti i Grankulla har med Undervisnings- och kulturministeriets beslut valts med i försöket för tvåårig förskoleundervisning. Försöket börjar hösten 2021 och fortsätter fram till slutet av maj 2024. 

Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen och utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag. Därtill vill man utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och utreda familjernas serviceval samt få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

I försöket för tvåårig förskoleundervisning kan delta de i Grankulla bosatta 2016 och 2017 födda barn som

  • har plats för småbarnspedagogik i Sansinpellon päiväkoti
  • som inte har någon plats för småbarnspedagogik alls (kommunal eller privat)

I båda fallen förutsätter deltagandet en anhållan om förskoleplats. Vi ber de vårdnadshavare som önskar att deras 2016 barn deltar i försöket för tvåårig förskoleundervisning i Sansinpellon päiväkoti lämna in en anhållan om förskoleplats senast 10.5.2021. 

Läs mer om försöket på  ministeriets webbplats: minedu.fi/sv/forsok-med-tvaarig-forskoleundervisning 
Tilläggsinformation:

  • chef för småbarnsfostran Annika Hiitola,  tfn. 050 341 6269
  • Chef för förskole- och småbarnspedagogisk enhet Kirsi Vuosalmi, puh. 050 3415391