Takaisin ajankohtaisiin
13.4.2021

Sansinpellon päiväkoti on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilu alkaa syksyllä 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun asti. 
Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi halutaan selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun voivat päästä mukaan ne kauniaislaiset vuosina 2016 ja 2017 syntyneet lapset

  • joilla on varhaiskasvatuspaikka Sansinpellon päiväkodissa
  • joilla ei ole lainkaan varhaiskasvatuspaikkaa (kunnallista eikä yksityistä). 

Kokeiluun osallistuminen edellyttää kummassakin tapauksessa esiopetuspaikan hakemista. Pyydämme niitä huoltajia, jotka toivovat 2016 syntyneen lapsensa osallistuvan kaksivuotiseen esiopetukseen Sansinpellon päiväkodissa, jättämään esiopetushakemus viimeistän 10.5.2021. 

Lue kokeilusta lisää opetusministeriön sivulta: minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu
Lisätietoja:

  • varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola,  puh. 050 341 6269
  • esiopetus- ja varhaiskasvatusyksikön johtaja Kirsi Vuosalmi, puh. 050 3415391