Tillbaka till aktuellt
18.5.2022 | Västra Nylands välfärdsområde

Meddelande 17.5.2022 

Välfärdsområdesfullmäktige valde vid sitt möte i Majvik i Kyrkslätt Sanna Svahn till välfärdsområdesdirektör. Svahn arbetar för tillfället som förändringsdirektör vid Västra Nylands välfärdsområde.   

Tjänsten som välfärdsområdesdirektör söktes av sju personer. Tre kandidater, Jukka Lindberg, Sanna Svahn och Jan-Johannes Tollet gick vidare till sista omgången i urvalsprocessen. Resultatet av välfärdsområdesfullmäktiges tjänsteval var: Lindberg (9), Svahn (67) och Tollet (2). Tjänsten tillsätts för fem år.  

Västra Nylands välfärdsområde ordnar från 1.1.2023 social- och hälsovård, räddningsväsendets tjänster samt elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster för områdets 470 000 invånare för cirka 1,7 miljarder euro. På det tvåspråkiga välfärdsområdet arbetar 9 000 anställda.