Tillbaka till aktuellt
21.1.2022 | Val

Valdagens röstningsställe i Grankulla är Mäntymäen koulu, Tallbackavägen 2, liksom i tidigare val. Vallokalen är öppen 23.1 kl. 9–20. På valdagen kan endast Grankullabor rösta i Mäntymäen koulu.

Vallokalen är indelad i tre röstningsområden 1–3.

Till röstningsområde 3 kommer man bara via Brandkårsvägen 12.

Ditt röstområde ser du på meddelandekortet. Vid skolan finns skyltar som visar var ingångarna till röstningsområdena finns. Vid ingångarna finns biträdande personal som ger råd ifall man är osäker på sitt röstningsområde.

Det är coronatryggt att rösta. Handsprit finns tillhanda och man får använda egen penna. Vi rekommenderar starkt att man liksom valpersonalen använder ansiktsmask eller visir.

Bra att veta:
Om man exponerats för corona eller har ett positivt coronatest ska man hemifrån ringa numret 050 354 0121 för mera info om möjligheten att rösta på valdagen. Utomhusröstning på valdagen ordnas endast på skild begäran för ovannämnda personer vilka inte får komma in till röstningsstället.

 Kom ihåg att ta med ID för att kunna rösta.