Tillbaka till aktuellt
26.4.2024 | Välfärd

Institutet för hälsa och välfärds undersökning Hälsosamma Finland producerar omfattande information om hälsa, välfärd och service för den vuxna befolkningen bosatt i Finland. Den nyaste undersökningens info samlades in under åren 2022–2023 med enkäter och hälsoundersökningar.

10 städer deltog i kommunenkäten Hälsosamma Finland: Esbo, Helsingfors, S:t Karins, Grankulla, Kuopio, Nokia, Uleåborg, Rovaniemi, Salo och Åbo. I undersökningen observerades att det finns tydliga skillnader mellan städerna gällande den upplevda arbetsförmågan, fysiska funktionsförmågan och genomförandet av rekommendationen om hälsomotion. 

I hela landet upplever 20 procent av personerna i arbetsför ålder (20–64-åringar), sig vara helt eller delvis arbetsoförmögna. Andelen som upplever sig vara arbetsoförmögna är minst i Esbo (17 %), Helsingfors (17 %) och Grankulla (14 %).

I hela landet rör sig mindre än hälften ( 46 % av männen, 38 % av kvinnorna) av alla över 20 år enligt rekommendationen för hälsomotion. Varannan över 20 år motionerar i Grankulla, Uleåborg, Esbo och Helsingfors enligt rekommendationen. Däremot rör man sig i Salo (37 %) och Åbo (41 %) under landets medelnivå.

I hela landet upplever var tionde person i arbetsför ålder stora svårigheter med att springa 100 meter. 11 procent av kvinnorna och 8 procent av männen upplever 100 meters löpning som svårt. De största svårigheterna med löpning på 100 meter är i Salo, där 18 procent av alla under 75 år upplever det som svårt. Minst svårigheter att springa förekommer i Esbo, Grankulla, Uleåborg och Helsingfors (under 10 %).

Senare under våren kommer vi publicera en skild egen nyhet om Grankullas resultat.