Takaisin ajankohtaisiin
26.4.2024 | Hyvinvointi

THL:n Terve Suomi -tutkimus tuottaa kattavaa tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista. Uusimman tutkimuksen tiedot kerättiin vuosina 2022–2023 kyselylomakkein ja terveystarkastusmittauksin.

Kuntakyselyyn osallistui 10 kaupunkia: Espoo, Helsinki, Kaarina, Kauniainen, Kuopio, Nokia, Oulu, Rovaniemi, Salo ja Turku. Tutkimuksessa havaittiin, että kaupunkien välillä on selkeitä eroja koetussa työkyvyssä, fyysisessä toimintakyvyssä sekä terveysliikuntasuosituksen toteutumisessa. 

Koko maassa 20 prosenttia työikäisistä (20–64-vuotiaista) kokee itsensä täysin tai osittain työkyvyttömäksi. Työkyvyttömäksi itsensä kokevien osuus on pienin Espoossa (17 %), Helsingissä (17 %) ja Kauniaisissa (14 %).

Koko maassa alle puolet yli 20-vuotiaista liikkuu terveysliikuntasuosituksen mukaisesti (miehistä 46 %, naisista 38 %). Kauniaisissa, Oulussa, Espoossa ja Helsingissä joka toinen yli 20-vuotias liikkuu terveysliikuntasuosituksen mukaisesti. Sen sijaan Salossa (37 %) ja Turussa (41 %) liikutaan alle maan keskitason.

Koko maassa joka kymmenes työikäinen kokee suuria vaikeuksia 100 metrin matkan juoksemisessa. Naisista 11 prosenttia ja miehistä 8 prosenttia kokee 100 metrin juoksun vaikeaksi. Kaupunkien välisessä vertailussa 100 metrin juoksussa ilmenee eniten vaikeuksia Salossa, jossa 18 prosenttia alle 75-vuotiaista kokee sen vaikeaksi. Vähiten vaikeuksia juoksemisessa esiintyy Espoossa, Kauniaisissa, Oulussa ja Helsingissä (alle 10 %).

Julkaisemme myöhemmin keväällä erikseen oman uutisen Kauniaisten tuloksista.