Tillbaka till aktuellt
1.8.2023 | Småbarnspedagogik och utbildning

31.7. fick hela personalen inom den kommunala småbarnspedagogiken delta i en gemensam startdag. Även en privat enhets personal deltog.

Under startdagen fick deltagarna ta del av föreläsningar och verkstäder på både finska och svenska. Temat på verkstäderna var Digitalt med barn, Språkmedveten pedagogik och Lekpedagogik.

Professor Arniika Kuusisto inledde dagen med en föreläsning med rubriken “Lasten resilienssin vahvistaminen esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa”

Universitetslektor Lotta Uusitalo avslutade dagen med rubriken “Unelman erottaa tavoitteesta suunnitelma” – miten minun työyhteisöni voi onnistua?

Personalen fick ny kunskap och inspiration inför den nya verksamhetsperioden. 

Vi vill tacka alla vårdnadshavare som möjliggjorde att så många från personalen som möjligt kunde delta! 

Varhaiskasvatuksen henkilökunta työpajassa.
Varhaiskasvatuksen aloituspäivän luento.