Tillbaka till aktuellt
15.3.2022

Det beslut om hälsosäker användning av utrymmen för kunder och allmänhet som är i kraft i Nyland upphör tisdagen den 15 mars. Efter det finns det inte längre inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde några gällande restriktioner som myndigheten infört. Epidemin är dock inte över och regionförvaltningsverket följer noga med läget.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger inte det beslut som är i kraft i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till och med den 15 mars och som förpliktar aktörerna som ansvarar för olika utrymmen att ordna verksamheten i utrymmena så att den smittrisk som närkontakterna utgör kan förebyggas. Från och med onsdagen den 16 mars finns det inte längre inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsområde några gällande restriktioner som myndigheten infört.

Enligt utlåtandena av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och kommunerna i området har behovet av sjukhusvård fortsatt att plana ut. Särskilt antalet covidpatienter som får intensivvård har minskat och det bedöms inte längre vara nödvändigt att förlänga restriktionerna. Det förekommer dock fortfarande mycket spridning av viruset.

”När myndighetsrestriktionerna avvecklas accentueras betydelsen av människors eget agerande, såsom att följa hygienrekommendationerna och ta vaccin”, påminner överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. ”I de regionala coronagrupperna följer vi med hur det epidemiologiska läget utvecklas och vi är beredda att fatta nya beslut om läget åter försämras och hotar hälso- och sjukvårdens kapacitet. Vi hoppas säkert alla att det inte kommer att behövas några nya restriktioner. Genom att själva agera ansvarsfullt kan vi bidra till att epidemin mattas av.”

Hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft till och med utgången av juni i hela Finland

Även om beslutet om hälsosäker användning av utrymmen som Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat upphör att gälla också i Nyland, är paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller allmänna hygienkrav fortfarande i kraft i hela Finland. Den gäller utan särskilt myndighetsbeslut alla utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för kunder och deltagare och är i kraft till och med den 30 juni 2022.

För att förbättra hälsosäkerheten måste aktörerna som ansvarar för utrymmena uppfylla följande skyldigheter:

  • kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna
  • kunderna och deltagarna ska ges instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händerna och andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta
  • rengöringen av utrymmen och ytor ska effektiviseras
  • kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som möjligt med beaktande av verksamhetens särdrag. Eventuella kundplatser ska placeras tillräckligt långt från varandra.

Restaurangerna förpliktas av en egen paragraf med motsvarande krav i lagen om smittsamma sjukdomar. Restriktionerna för restaurangerna, som gällde bl.a. alkoholservering, öppettider, kundantal och sittplatser, avvecklades genom statsrådets beslut från och med den 1 mars.

På sjukvårdsdistriktens webbplatser finns sammanfattningar av gällande restriktioner och rekommendationer för respektive område, bl.a. gällande användning av munskydd.