Takaisin ajankohtaisiin
15.3.2022

Uudenmaan alueella voimassa oleva määräys asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisesta käytöstä päättyy tiistaina 15.3. Sen jälkeen Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella ei ole enää voimassa viraston asettamia koronarajoituksia. Epidemia ei kuitenkaan ole ohi, ja aluehallintovirasto seuraa tilannetta edelleen tiiviisti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei ole jatkamassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella 15.3. asti voimassa olevaa määräystä, joka velvoittaa tiloista vastaavat toimijat järjestämään toiminnan tiloissa niin, että lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä voidaan ehkäistä. Keskiviikosta 16.3. alkaen missään Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella ei ole enää voimassa viraston asettamia koronarajoituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä alueen kuntien lausuntojen valossa sairaalahoidon tarve on edelleen tasaantunut ja erityisesti tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on vähentynyt, eikä rajoitusten jatkamista arvioida välttämättömäksi. Virusta on kuitenkin edelleen runsaasti liikkeellä.

”Kun viranomaisten määräämiä rajoituksia puretaan, ihmisten omaehtoiset toimet, kuten hygieniasuositusten noudattaminen ja rokotteiden ottaminen, korostuvat epidemian hallinnassa”, muistuttaa ylijohtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Seuraamme epidemiatilanteen kehittymistä alueellisissa koronaryhmissä ja olemme varautuneet tekemään uusia päätöksiä, jos tilanne heikkenee uudelleen ja uhkaa terveydenhuollon kantokykyä. Kaikki varmasti toivomme, että uusia rajoituksia ei enää tarvita, ja meillä kaikilla on omalla vastuullisella toiminnallamme mahdollisuus vaikuttaa epidemian talttumiseen.”

Tartuntatautilain mukaiset hygieniavaatimukset voimassa kesäkuun loppuun asti koko Suomessa

Vaikka Etelä-Suomen aluehallintoviraston asettama tilojen terveysturvalliseen käyttöön velvoittava määräys on päättymässä myös Uudellamaalla, koko Suomessa on edelleen voimassa yleisiä hygieniavaatimuksia koskeva tartuntatautilain pykälä 58 c. Se koskee kaikkia yleisölle avoimia ja asiakkaille ja osallistujille varattuja toimitiloja ilman erillistä viranomaispäätöstä, ja on voimassa 30.6.2022 asti.

Terveysturvallisuuden parantamiseksi tiloista vastaavien toimijoiden on noudatettava seuraavia velvoitteita:

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämisestä, käsien puhdistamisesta ja muista vastaavista käytännöistä, joilla estetään tartuntojen leviämistä
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään toiminnan erityispiirteet huomioiden mahdollisimman väljästi. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.

Ravintoloita velvoittaa oma tartuntatautilain pykälänsä, jossa on vastaavat vaatimukset. Ravintoloiden rajoitukset, jotka koskivat mm. anniskelua, aukioloaikaa, asiakasmäärää ja istumapaikkoja, purettiin valtioneuvoston päätöksellä 1. maaliskuuta alkaen.

Sairaanhoitopiirien sivuilta löytyvät kootusti kunkin alueen voimassa olevat rajoitukset ja suositukset mm. kasvomaskien käytöstä.