Tillbaka till aktuellt
22.12.2021

Under gårdagens förhandlingar fastställde regeringen riktlinjer för nya begränsningar på grund av det försvårade coronaläget. Samtidigt flyttade regeringen ansvaret för de stramaste åtgärderna på regionala aktörers ansvar, utan att ändå direkt fastställa vilka åtgärder som borde vidtas. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att offentliga tillställningar inomhus ska förbjudas helt i huvudstadsregionen för att ytterligare minska kontakter. Gruppen rekommenderar att offentliga tillställningar inomhus ska förbjudas helt för tre veckor från och med den 28 december 2021. Också koordineringsgruppen för Nylands kommuner utanför huvudstadsregionen beslöt under sitt möte att rekommendera motsvarande förbud. 

Antalet coronasmittor fortsätter att stiga snabbt varje dag, och på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område orsakas redan 70 procent av fallen som konstateras av omikronvarianten. Eftersom virusvarianten omikron smittar så lätt har förutsättningarna för att ordna tillställningar på ett hälsosäkert sätt försämrats. Eftersom smittspårningen har stockats har det blivit nästan omöjligt att bryta smittkedjor som börjat från ens små offentliga tillställningar. Därför anser huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona att det är nödvändigt att helt förbjuda ordnandet av offentliga tillställningar. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona betonar fortfarande starkt att begränsningar som gäller hela samhället i stor omfattning och delvis också påminner om nedstängning i första hand borde fastställas på nationell nivå.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona fäster särskild uppmärksamhet vid att staten också bör förbereda sig på att stödja kultur- och evenemangssektorn på grund av de ekonomiska förluster som begränsningarna orsakar. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.