Takaisin ajankohtaisiin
22.12.2021

Maan hallitus linjasi eilisissä neuvotteluissaan uusista rajoitustoimista heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Samalla hallitus siirsi vastuuta tiukimpien rajoitusten osalta alueellisten toimijoiden tehtäväksi nimeämättä kuitenkaan suoraan mitä toimia tulisi tehdä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien kieltämistä pääkaupunkiseudun alueella kokonaan kontaktien laajemmaksi vähentämiseksi. Ryhmä suosittelee, että sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet kielletään kolmen viikon ajaksi 28.12.2021 alkaen. Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolisten Uudenmaan kuntien koordinaatioryhmä päätyi kokouksessaan suosittelemaan vastaavaa kieltoa.

Koronatartuntojen määrä jatkaa nopeaa päivittäistä nousuaan ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella todetuista tartunnoista jo 70 % on omikron-muunnoksen aiheuttamia. Omikron-virusmuunnoksen tartuntaherkkyyden vuoksi tilaisuuksien terveysturvallisen järjestämisen edellytykset ovat huonontuneet. Tartunnanjäljityksen ruuhkautumisen vuoksi myös pienistäkin yleisistä kokoontumisista alkunsa saaneiden tartuntaketjujen katkaiseminen on käynyt lähes mahdottomaksi. Näin ollen pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä pitää välttämättömänä kieltää yleisötilaisuuksien järjestäminen kokonaan.

Edelleen pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä voimakkaasti korostaa, että sellaiset rajoitukset, jotka koskettavat yhteiskuntaa hyvin laajasti ja muistuttavat osin jopa sulkutilan kaltaista tilaa, tulisi linjata ensisijaisesti kansallisella tasolla.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että valtion tulee varautua myös kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen rajoitusten aiheuttamien taloudellisten menetysten vuoksi.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.

Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista.

Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.