Tillbaka till aktuellt
6.3.2024 | Miljö

NRC Group Finland Oy har i enlighet med 118 § i YSL-lagen gjort en anmälan till NTM-centralen i Nyland (NTM-centralen) om bullriga arbeten som byggandet av Esbo stadsbana förutsätter. Arbetet utförs i Esbo stads och Grankulla stadsområde mellan Jättevägen, Esbo och Grankulla station 2024–2027.

De vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller ges i enlighet med 34 § i förvaltningslagen (434/2003) tillfälle att uttala sig innan ärendet avgörs.

Dokumenten läggs fram till påseende 6.3.2024–27.3.2024 på webbplats för NTM-centralen i Nyland > Aktuellt > Kungörelser och anmälningar > Kungörelser, beslut och anmälningar om buller och skakningar.

Du kan också bekanta dig med dokumenten via denna länk.

Den offentliga delgivningen har publicerats på NTM-centralens webbplats 6.3.2024 på adressen www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av detta meddelande.

Skriftliga åsikter ska lämnas till NTM-centralen i Nyland senast 27.3.2024 på adressen registratur.nyland(at)ntm-centralen.fi eller PB 36, 00521 Helsingfors. Besöksadress: Böle ämbetsverk, Kundservice Lobby, Semaforbron 12 A, 2 vån., Östra-Böle, 00520 Helsingfors. Använd följande referens: UUDELY/3322/2024.

Mer information om projektet ges av överinspektör Anna Mikkola, t. +358 295 020 971 och överinspektör Larri Liikonen. t. +358 295 021 427, NTM-centralen i Nyland.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland