Takaisin ajankohtaisiin
6.3.2024 | Ympäristö

NRC Group Finland Oy on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) YSL 118 §:n mukaisen ilmoituksen Espoon kaupunkiradan rakentamisen edellyttämistä meluavista töistä. Töitä tehdään Espoon ja Kauniaisten kaupunkien alueella välillä Hiidentie, Espoo ja Kauniaisten asema vuosina 2024–2027.

Niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, varataan hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista.

Asiakirjat ovat 6.3.2024–27.3.2024 nähtävillä Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla > Ajankohtaista >Kuulutukset ja ilmoitukset > Melua ja tärinää koskevat ilmoitukset, kuulutukset ja päätökset.

Asiakirjoihin voi tutustua myös tämän linkin kautta.

Yleistiedoksianto on julkaistu Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla 6.3.2024 osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa. Edellä mainitun ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.

Mielipiteet tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukselle viimeistään 27.3.2024 osoitteella kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi tai PL 36, 00521 Helsinki. Käyntiosoite: Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. kerros, Itä-Pasila, 00520 Helsinki. Viitteeksi: UUDELY/3322/2024.

Lisätietoja ilmoituksesta antavat Uudenmaan ELY-keskuksesta ylitarkastaja Anna Mikkola, p. +358 295 020 971 ja ylitarkastaja Larri Liikonen. p. +358 295 021 427

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus