Takaisin ajankohtaisiin
1.9.2023

Helen Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Vantaan Energia Oy ovat toimittaneet Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen 3.10.2018 antamien päätöksien määräysten 4 mukaiset suunnitelmat pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten tarkkailusta vuosina 2024–2028. Tarkkailu toteutetaan pääkaupunkiseudun energiayhtiöiden yhteistarkkailuna osana Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ilmanlaadun seurantaa.  

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tarkastanut edellä mainitut suunnitelmat ja antanut 1.9.2023 asiasta seuraavat ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaiset päätökset:

Kuulutuksen ja päätösten nähtävillä pito

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätökset tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätökset ovat yleisesti nähtävillä 1.9.2023–9.10.2023 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Linkki kuulutukseen

Kuulutus 1.9.-9.10.2023, Helen Oy, Fortum Power and Heat Oy ja Vantaan Energia Oy, pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten tarkkailu vuosina 2024–2028, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

Linkit päätöksiin

Päätös, Helen Oy, pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten tarkkailu vuosina 2024–2028, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen

Päätös, Fortum Power and Heat Oy, pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten tarkkailu vuosina 2024–2028, Helsinki, Espoo, Vantaa, KauniainenPäätös, Vantaan Energia Oy, pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen ilmanlaatuvaikutusten tarkkailu vuosina 2024–2028, Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen