Tillbaka till aktuellt
1.9.2023

Helen Ab, Fortum Power and Heat Ab och Vanda Energi Ab har tillställt Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) i Nyland planer för kontrollen av utsläppens från energiproducerande anläggningar påverkan på luftkvaliteten i år 2024–2028 i enlighet med 64 § i miljöskyddslagen (527/2014) och villkor nr 4 i NTM-centralen i Nylands beslut av 3.10.2018. Kontrollen kommer att skötas som samordnad recipientkontroll av huvudstadsregionens energibolag som en del av Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) luftkvalitetsuppföljning.

NTM-centralen i Nyland har granskat ovannämnda planerna och fattat följande beslut i ärendet den 1.9.2023 i enlighet med 65 § i miljöskyddslagen:

  • Helen Ab, 00090 HELEN, dnro UUDELY/7740/2023
  • Fortum Power and Heat AB, PB 100, 00048 FORTUM, UUDELY/7738/2023
  • Vanda Energi Ab, PB 95, 01301 Vanda, UUDELY/7565/2023

Kungörelsen och besluten framläggande till påseende

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har gett kännedom om besluten ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och besluten hålls offentligt tillgängliga under perioden 1.9.20239.10.2023 på webbplatsen i NTM-centralen i Nyland
www.ntm-centralen.fi/kungorelser/nyland.  

Länken till kungörelsen

Kungörelse 1.9.-9.10.2023, Helen Ab, Fortum Power and Heat Ab och Vanda Energi Ab, kontrollen av utsläppens från energiproducerande anläggningar påverkan på luftkvaliteten i år 2024–2028, Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla

Länken till besluten

Beslut (på finska), Helen Ab, kontrollen av utsläppens från energiproducerande anläggningar påverkan på luftkvaliteten i år 2024–2028, Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla

Beslut (på finska), Fortum Power and Heat Ab, kontrollen av utsläppens från energiproducerande anläggningar påverkan på luftkvaliteten i år 2024–2028, Helsingfors, Esbo, Vanda och GrankullaBeslut (på finska), Vanda Energi Ab, kontrollen av utsläppens från energiproducerande anläggningar påverkan på luftkvaliteten i år 2024–2028,  Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla