Tillbaka till aktuellt
13.1.2022

Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp beslöt 10.1.2022 att största delen av karantäner kommer att hävas och att spårningen koncentreras på hälsovårdsenheter, vårdinrättningar och boendeenheter för riskgrupper.
Grankulla stads beredskapsledningsgrupp beslöt 13.1.2022 att staden följer denna linjedragning.
Mer ingående info om spårningen kan läsas t.ex. på Esbos webbplats

Beredskapsledningsgruppen beslöt också att Grankulla inte tillsvidare testar skolelever med hemtest utan följer med läget i huvudstadsregionen och och fattar senare vid behov beslut om dessa.

I en färsk artikel i lokaltidningen Kaunis Granis nätversion berättar stadsdirekören om grunderna för denna linjedraging.
Läs artikeln här: Grankulla testar inte skolbarn med hemtest – KaunisGrani