Tillbaka till aktuellt
18.5.2021

Syftet med coachningen är att ungdomarna ska bli intresserade av att hantera sin egen livssituation, planera framtiden och rikta in sig på studier eller arbetsliv. Med coachningen eftersträvas att ungdomen börjar tro på en möjlig förändring, får förståelse för sina egna resurser och förmår utnyttja sina styrkor i riktning mot en förändring. Coachningen är gratis för ungdomar.

Till coachningen kan unga i åldern 16-29 år söka,

  • som inte har någon studie- eller arbetsplats,
  • vars studier riskerar att avbrytas,
  • som inte utför värnplikt eller civiltjänst,
  • som inte tagit ett planerat mellanår
  • vars funktionsförmåga är nedsatt på ett sätt som hindrar eller begränsar dem från att planera sin framtid eller
    skapa mål för framtiden.