Tillbaka till aktuellt
24.11.2021 | Miljö

Nu kan man göra en utflykt till Träskmossen också med rullstol eller barnvagn. Den nya, tillgängliga leden börjar vid Elevhemsvägen 5 i Grankulla.

Träskmossen är en högmosse på 4,5 hektar som ligger väster om Gallträsk i Grankulla. Området skyddades 1988 med stöd av naturvårdslagen som ett lokalt betydelsefullt område. En naturstig med informationstavlor löper genom området från korsningen mellan Elevhemsvägen och Södra Mossavägen till Gallträsks västra strand. Den östra delen av naturstigen har en smal spångad led över mossen. I år har den spångade leden utsträckts också till mossens västra del i enlighet med rekommendationerna i vård- och underhållsprogrammet för Träskmossen, eftersom terrängen är väldigt sliten där. Projektet beviljades statsunderstöd för upprustning och utveckling av närrekreationsområden och grönområden.

Den nya sträckan av den spångade leden är byggd i tryckimpregnerat trä och den är en tillgänglig bryggstruktur som är minst 180 cm bred. Rutten är ungefär 175 meter lång. Den nya sträckan slutar mitt på mossen, där det finns en ny, stor rast- och vändplats med bänkar. Därifrån mot Gallträsk fortsätter den tidigare smala spångade leden. Vissa av de gamla spångarna, som ännu var i brukbart skick, flyttades till de slitnare sidostigarna i området, cirka 40 meter bort.

Området kommer att utvecklas ytterligare under de kommande åren. Det finns planer på att bredda de smala spångarna genom att lägga till en planka i längdriktningen på en sträcka av omkring 235 meter. Den tillgängliga leden som har en bryggkonstruktion skulle kunna förlängas vidare från den nuvarande rastplatsen till trottoaren på Södra Mossavägen, en sträcka på cirka 75 meter, och då skulle den tillgängliga leden bli en slinga. Då informationstavlorna förnyas kommer de att flyttas till den tillgängliga sträckan.