Tillbaka till aktuellt
17.5.2024 | Stadsbanan

Vid Grankulla station, Björkgård station och på banavsnittet mellan Björkgård och Grankulla station utförs arbeten som orsakar starkt buller 19–20.5 kl. 7-4 och 26–27.5 kl. 7–4.

Arbeten som orsakar buller är exempelvis stenbrytning, pålning, spontslagning, stödmurarbete och spridning av makadam.

Vanligtvis utförs arbeten som orsakar mest buller på vardagar och ibland på helger kl. 8–18, och av tvingande skäl på natten. Om nattarbetena meddelas separat.

NTM-centralen i Nyland har beviljat tillstånd att utföra bullrande arbeten.

Projektet beklagar störningarna som nattarbetet orsakar.

Lyl LEKA, Byggjour, tfn 040 182 4995

Kontaktuppgifter:

  • Grankulla station: Lyl LEKA, byggjour, tfn. 040 182 4995
  • Björkgård station och sträckan mellan Björkgård och Grankulla station: Destia, eska3tiedotus@destia.fi, tfn. 041 7250 300