Tillbaka till aktuellt
18.6.2024 | Miljö

Esbo och Grankulla städers handlingsplan för bullerbekämpning 2024–2028 enligt direktivet om bedömning och hantering av omgivningsbuller är färdig. Planen fokuserar på de mest trafikerade vägarna och gatorna. Förutom åtgärder för att effektivera bullerbekämpningen innehåller planen även långsiktiga mål för att minska bullerolägenheter.

Planen baserar sig på Esbo och Grankulla städers bullerutredning enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller, som blev färdig 2022. I planen föreslås bullerdämpande åtgärder som bland annat härrör sig till planläggning, bullerhinder och tysta områden.

Du kan bekanta dig med handlingsplanen på stadens bullersidor via denna länk. Även bullerutredningen enligt EU:s direktiv om omgivningsbuller som publicerades år 2022 hittas där.

Denna kungörelse är publicerad på Grankulla stads hemsidor 18.6.2024.

Tilläggsuppgifter: