Tillbaka till aktuellt
7.3.2023

Medborgarbudgetering innebär en kombination av ekonomi och demokrati. Invånarna tas med i planeringen och besluten om hur kommunens ekonomiska resurser används.

Grankulla stad har reserverat totalt 15 000 euro för medborgarbudgeten i år. Av denna summa har staden reserverat 10 000 euro för ungdomsfullmäktige, eftersom vi vill stöda ungdomars delaktighet.

Resterande 5 000 euro är med i medborgarbudgetens publikomröstning. I den första omgången ber vi om förslag av invånarna för vilka ändamål summan kunde användas i Grankulla. Du kan skicka in dina förslag senast 19.3. Du kan inte föreslå att summan används för understöd, utan summan ska användas för ett konkret ändamål.

Skicka in dina förslag senast 19.3 via blanketten nedan:

Bland förslagen väljer stadens ledningsgrupp de bästa för omröstningen i april. Vid behov tar vi också förslag av stadens sektorer med i omröstningen. 

Tidigare år har pengarna använts för roddbåtar till Gallträsk, motionsanläggningar till centralsportplanen och stöd för Kole ry.