Tillbaka till aktuellt
10.6.2022 | Västra Nylands välfärdsområde

Organisationerna inom social- och hälsovårdsbranschen som är verksamma i området inbjuds till ett informations- och diskussionsmöte onsdagen den 15 juni 2022 kl. 15.30–17.00. Mötet ordnas på mötesplattformen Teams.

Vid detta möte berättar beredaren av organisationsärenden inom Västra Nylands välfärdsområde samt representanter för Esbo stad och HyTe ry om hur förberedelserna för arbetet för att främja hälsa och välfärd och organisationssamarbete framskrider. Organisationernas tankar om beredningen och deltagandet i den hörs gärna.

Anmäl dig till mötet här:https://link.webropolsurveys.com/S/6A6BD8A5FF37C709(extern länk)

Mer om tillställningen: https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/06/inbjudan-till-ett-informations-och-diskussionsmote-organisationer-1562022