Tillbaka till aktuellt
14.4.2023 | Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområde inbjuder alla invånare att delta i planeringen av framtidens social-, hälso- och räddningstjänster.

Vad du tycker bör beaktas i välfärdsområdets tjänster i framtiden?

Läs mer: Strategin för Västra Nylands välfärdsområde | Västra Nylands välfärdsområde (luvn.fi)

Du kommer till enkäten också via denna länk.