Tillbaka till aktuellt
20.5.2024 | Kommunteknik

Staden asfalterar sina gatuområden enligt kartan nedan under sommarsäsongen 2024. En del av sträckorna är redan under arbete – t.ex. är Stationsvägen asfalterad, men mittrefugerna repareras och vägmarkeringarna fattas ännu. Grankullavägens arbeten innebär även reparationen av mittrefugerna. Som stadens asfalteringsentreprenör fungerar Asfalttikallio Oy.

Arbetena kommer att innebära tillfälliga trafikkarrangemang och vi ber försiktighet av alla trafikanter.

På kartan nedan kan du med datorns mus observera alla sträckor under arbete (markerat med färg).