Tillbaka till aktuellt
12.8.2021 | Kommunteknik

På Badets väg påbörjas sanering av gatan och vattenförsörjningen den 16.8.2021, vilket leder till att gatans genomfartstrafik stängs av.

Arbetet inleds vid Bembölevägens korsning och fortsätter mot Stationsvägen. Genomfartstrafiken stängs av från och med 16.8 och gäller tills vidare. I början är genomkörningen avstängd mellan Bembölevägen och Stockmannsvägen. Det är tillåtet att köra till tomterna under gatuarbetet. Gång- och cykelvägen på Badets väg är öppen normalt.

Nedan bild på trafikarrangemangen och arbetsområdet.

Gatuarbetet påverkar busslinjerna 212 och 232. På grund av gatuarbetet på Badets Väg går linjerna 212 och 232 istället via Stockmannsvägen. Ändhållplats för linje 212, Ka1714 Kauniala, förflyttas tillfälligt till korsningen mellan Stockmannsvägen och Badets väg.

På grund av detta är övrig genomfart förbjuden på Stockmannvägen. Trafiken till tomterna bör huvudsakligen gå via Stationsvägen. Mer information om busslinjernas förändringar finns på HRT:s sidor och i HRT:s trafikmeddelande (på finska).

Gatuarbetet inverkar på områdets trafik, och vi ber om tålamod av alla trafikanter.

Arbetet utförs av:
Lakeuden Maanrakennus Oy
Työmaapäällikkö Jouni Heikkilä, puh. 040 832 0039