Tillbaka till aktuellt
29.9.2021 | Kommunteknik

Ombyggandet av Badets väg har nu framskridit så långt att korsningsområdet vid Bembölevägen och Badetsväg ska höjas. Detta medför störningar för trafiken under tiden 29.9 – 1.10.2021.

Nedan på bilden ses området i trafikstyrningsplanen.