Tillbaka till aktuellt
16.9.2022

På grund av stigande energikostnaderna vidtar staden åtgärder för att spara energi. Staden har redan beslutat sänka innetemperaturen i stadens fastigheter. Du läsa mer om andra åtgärder som redan påbörjats i samhällstekniska utskottets protokoll  (13.9) eller i nyheten på webbplatsen.

Vi vill också höra din åsikt om sparåtgärderna. Du kan lämna din åsikt, idé eller tips för att spara energi. Svara senast 7.10.

Delta i enkäten här >