Tillbaka till aktuellt
8.4.2024 | Stadsbanan

Fasantunneln

Vi bygger en stödvägg från 8 april till 26 april 2024 i Fasantunneln.

Arbetet orsakar buller på vardagar kl. 7–18. Arbeten som orsakar buller utförs under 15 arbetspass.

Kera, Jättestigens bro

Vi bygger pål- och spontväggar i Kera, Jättestigens bro 29.4.–10.5., totalt 7 arbetspass. Arbetet orsakar buller på vardagar, söndag 5.5. och på helgetorsdag 9.5. kl 7-18.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.

Esa Juhantila
Projektledare
konsortiet LEKA
esa.juhantila@nrcgroup.fi
Byggjour: 040 182 4995

Mer information om projektet:
facebook.com/espoonkaupunkirata
https://vayla.fi/sv/esbo-stadsbana