Tillbaka till aktuellt
12.3.2024 | Stadsbanan

I Grankulla startar AU2 entreprenaden under vårvintern 2024. Arbetena börjar i mars med förberedande åtgärder. Förutom banbygget utförs krävande grundbyggnadsarbeten både för broar och stationerna.

Stora delprojekt i Grankullas områdesentreprenader (AU2-AU3) är bland annat:
– Fasanstigens tunnel som byggs om och görs bredare
– Grankulla station och Tunnelvägens tunnel
– Flyttandet av Bolagsvägens tunnel
– Stationsarbetet i Björkgård

Genast efter midsommaren 2024 är tågtrafiken avstängd i fem veckor. Samtidigt stängs Tunnelvägen för stora byggentreprenader. Då kommer all trafik att styras via omvägar förbi byggområdet. Detta upprepas också sommaren 2025.

Invånarmöte 19.3.2024 kl. 17–19

Välkommen att höra om byggandet av Esbo stadsbana i Grankullaområdet. Evenemanget är öppet för alla invånare, markägare och andra intresserade. På plats är representanter för Trafikledsverket och Grankulla stad.
Plats: Stadshusets fullmäktigesal, Grankullavägen 10, Grankulla

Evenemanget ordnas på finska men frågor m.m. kan ställas på svenska.

Evenemanget kommer inte att spelas in, men presentationen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på projektets webbplats: vayla.fi/sv/esbo-stadsbana