Tillbaka till aktuellt
1.7.2024 | Stadsbanan

Stadsbanan i Esbo är ett gemensamt projekt för Esbo, Grankulla och Trafikledsverket. Byggandet inleddes vintern 2024 och ska vara klart år 2028.

Nattarbete som medför buller
Vi måste utföra bullrigt arbete under natten mellan onsdag och torsdag den 3 – 4.7 kl. 20-07. Detta arbete är nödvändigt för att vi ska kunna säkerställa störningsfri tågtrafik från och med den 29 juli 2024.

Under det fem veckor långa tåguppehållet 24.6–21.7.2024, med start efter midsommar, utförs arbete som orsakar buller mån–sön kl. 7–20. Normalt arbete som inte orsakar särskilt mycket buller utförs kontinuerligt dygnet runt under avbrottet. 22.7–28.7.2024 utförs arbete som orsakar buller mån–sön 7–18.

Trafikregleringar
Tunnelvägen och Fasantunneln avstängs för all trafik 24.6–29.7.2024. En led för fotgängare, cyklister och bussar kommer att gå över spåret. Övrig motorfordonstrafik hänvisas till omvägar.

Mer information om regleringarna under avbrottet läggs upp på webbplatsen
Esbo stadsbana – Trafikledsverket (vayla.fi)

– Facebook: facebook.com/espoonkaupunkirata

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.

konsortiet LEKA
Byggjour tf. 040 182 4995

Nylands NTM-central har den 28.6.2024 godkänt dessa arbeten som utförs nattetid och som förorsakar buller.