Tillbaka till aktuellt
1.4.2022

Tjänste- och arbetskollektivavtalen inom kommunsektorn löpte ut 28.2.2022. Eftersom nya avtal inte ännu har förhandlats fram är fackorganisationernas konfliktåtgärder möjliga under det så kallade avtalslösa tillståndet. För tillfället råder det förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i olika organisationer, vilket påverkar tjänsters tillgänglighet också i Grankulla.

En strejkvarning har utfärdats för städerna i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) för JUKO, Jyty och JHL för perioden 19.4–25.4.2022, om nya tjänste- och arbetskollektivavtal inte åstadkommits före det. Om strejken hålls kommer den, enligt anmälan som lämnats till arbetsgivaren, innefatta bland annat lärare, förskolepersonal, bibliotekspersonal, mat- och städpersonal samt underhållspersonal. Strejken skulle i detta skede inte påverka social- och hälsovårdspersonalen.

Vi informerar mera om detta innan påsk, då vi har mer detaljerad information om den eventuella strejkens effekter på stadens tjänster.