Tillbaka till aktuellt
31.8.2021

Epidemiläget i huvudstadsregionen har utvecklats mot det bättre, fastän antalet smittor och andelen positiva test fortfarande är höga i Helsingfors, Esbo och Vanda. Samtidigt har vaccinationstäckningen ökat i god takt, och andelen allvarligt smittade har minskat från tidigare epidemitoppar. 

Under sitt möte har huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona beslutat att rekommendera för Regionförvaltningsverket i Södra Finland att man ska avskaffa kravet att dela upp publikevenemang i sektioner samt två meters avstånd som avses i paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. För att man ska kunna lindra begränsningarna för publikevenemang förutsätts det att hälsosäkerheten kan tryggas på andra sätt.  
 
Man kan avstå från kravet att dela upp publiken i sektioner och det kategoriska avståndet på två meter om hälsosäkerheten kan tryggas på andra sätt och man kan vidta andra åtgärder under publikevenemang som minskar risken för smitta.  

Hälsosäkerheten under publikevenemang förbättras bland annat av: 

  • rekommendation eller krav att använda ansiktsmask som fastställts av arrangören,
  • rekommendation av arrangören att undvika att tala med hög röst, 
  • en anvisad sittplats för kunden, 
  • instruktioner för hur man ska förflytta sig i lokalen, ankomst och avfärd, samt i mån av möjlighet användning av flera ingångar och att kunder rör sig i lokalen vid utspridda tider. 

Man kan avstå från att dela upp publiken i sektioner under publikevenemang som ordnas inomhus om publikkapaciteten begränsas till 50 procent. Man kan avstå från att dela upp publiken i sektioner utomhus om publikkapaciteten begränsas till 75 procent. Om kapaciteten utomhus inte går att fastställa måste man minst se till att publiken kan undvika fysisk kontakt. För att behärska epidemin är det fortfarande viktigt att garantera fysiska avstånd i alla sammankomster.  

Beslut om publikevenemang fattas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  (Pressmeddleande om avskaffandet av uppdelningen)
 
Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona betonar att man snabbt borde gå vidare från punktåtgärder och separata styrningsbrev till en heltäckande uppdatering av regeringens hybridstrategi där man också beaktar vaccinationernas framskridande. Man bör också främja ett snabbt ibruktagande av coronapasset utan dröjsmål. 
  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder det lokala beslutsfattandet

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för coronaviruset. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 
Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 
 
Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen.