Takaisin ajankohtaisiin
31.8.2021

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa, vaikka tartuntamäärät ja positiivisten testien osuus ovat edelleen korkeita Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Samalla rokotuskattavuus on noussut hyvää tahtia ja vakavien tautitapausten muoto on vähentynyt aiemmista epidemiahuipuista.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on kokouksessaan päättänyt suosittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä tartuntatautilain 58 d -pykälän mukaisesta kahden metrin turvavälivaatimuksesta luopumista. Rajoitusten lieventäminen yleisötilaisuuksissa edellyttää, että terveysturvallisuus voidaan muilla tavoin varmistaa.

Lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin kategorisesta turvavälistä voidaan luopua, mikäli terveysturvallisuus voidaan muilla tavoin varmistaa ja yleisötilaisuuksissa soveltaa muita toimenpiteitä, jotka vähentävät tartuntariskiä.

Terveysturvallisuutta yleisötilaisuuksissa parantavat esimerkiksi:
• järjestäjän asettama maskinkäyttösuositus tai -velvoite,
• järjestäjän suositus voimakkaan äänenkäytön välttämisestä,
• asiakkaalle osoitettu istumapaikka,
• ohjeet tilassa liikkumisesta, saapumisesta ja poistumisesta sekä mahdollisuuksien mukaan useiden sisäänkäyntien käyttö ja liikkumisen porrastaminen.

Sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa lohkomisesta voidaan luopua, mikäli yleisökapasiteetti rajataan 50 prosenttiin. Ulkotiloissa lohkomisesta voidaan luopua, mikäli yleisökapasiteetti rajataan 75 prosenttiin. Jos ulkotilan tilakapasiteetti ei ole määritettävissä, on vähintään varmistettava, että fyysisen kontaktin pystyy välttämään. Epidemian hallinnan kannalta fyysisen etäisyyden varmistaminen on edelleen tärkeää kaikissa kohtaamisissa.

Päätökset yleisötilaisuuksia koskien tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto (tiedote lohkovelvoitteen purkamisesta)

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä painottaa, että pistemäisistä toimenpiteistä ja erillisistä ohjauskirjeistä tulisi pikaisesti edetä kokonaisvaltaiseen hallituksen hybridistrategian päivitykseen, jossa myös rokotusten eteneminen olisi huomioitu. Myös koronapassin pikaista käyttöönottoa on tarpeellista edistää viipymättä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä valmistelee paikallista päätöksentekoa

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, THL, HUS ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto perustivat pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10. syyskuuta 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön alueellista toimintamallia soveltavan ryhmän tavoitteena on vahvistaa yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoida ja valmistella alueellisia ja paikallisia toimia.
Ylimmästä johdosta koostuva ryhmä vastaa yhteisen tilannekuvan pohjalta päätöksenteon valmistelusta ja koordinaatiosta. Päätökset tekee jokainen toimija oman toimivaltansa puitteissa. Ryhmä tiivistää pääkaupunkiseudulla koko koronakriisin ajan jatkunutta yhteistyötä.

Helsingin kaupungilla on vastuu ryhmän toiminnan organisoinnista. Helsingin, Espoon ja Vantaan lisäksi myös Kauniainen seuraa koordinaatioryhmän linjaamia rajoituksia ja suosituksia.