Tillbaka till aktuellt
8.2.2022

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar att Regionförvaltningsverket i Södra Finland avvecklar de nuvarande begränsningarna för offentliga tillställningar i huvudstadsregionen från och med den 14 februari, om sjukhusens belastning fortsätter att minska. Epidemiläget i huvudstadsregionen har förbättrats i jämn takt och antalet smittade är på nedgång. Viruset förekommer dock i avsevärt stor utsträckning bland befolkningen. När begränsningarna avvecklas framhävs betydelsen av folkets ansvarsfulla beteende ännu mer. 

K

Huvudstadsregionen har passerat smittotoppen i den sjukdomsvåg som orsakats av omikronvarianten. Antalet smittade har under de senaste veckorna minskat i jämn takt, men viruset förekommer fortfarande bland befolkningen i avsevärt större omfattning än tidigare. Enligt den aktuella epidemiologiska bedömningen kommer nedgången att fortsätta under de närmaste veckorna och det anses på kort sikt vara osannolikt med en plötslig ökning av belastningen på sjukhusvården.  

Koordineringsgruppen anser också att begränsningarna som gäller för användning av lokaler (§ 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar) fortfarande är nödvändiga enligt det gällande beslutet. Aktörer bör alltså fortsätta med att på olika sätt hindra smittorisken som orsakas av närkontakt, för att man inte ska behöva återgå till strängare begränsningar.  

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar att kravet på användning av ansiktsmask ska fortsätta vid evenemang inomhus samt i kollektivtrafiken även efter den 14 februari.  
 
När begränsningarna avvecklas i stor utsträckning, är det ännu viktigare att folk agerar ansvarfullt och beaktar hälsosäkerhetsåtgärder i sin vardag och sina möten. Det är fortfarande viktigt att följa den omfattande rekommendationen om användning av ansiktsmask, stanna hemma även vid lindriga symtom som tyder på coronavirusinfektion samt iaktta god hand- och hosthygien. När begränsningarna avvecklas är folkets egna ansvarsfulla handlingar det bästa sättet att förhindra att sjukdomsläget förvärras igen. 

Sjukhusbelastningen ligger fortfarande på en hög nivå och viruset förekommer i stor omfattning bland befolkningen. Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona utvärderar utvecklingen av situationen varje vecka och är redo att vid behov vidta nya åtgärder, om de är nödvändiga med tanke på utvecklingen av sjukdomsläget.  

Den omfattande rekommendationen om användning av ansiktsmask är gäller tills vidare och rekommendationen om distansarbete är i kraft åtminstone under hela februari. 

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona bereder lokalt beslutsfattande 

Den 10 september 2020 grundade Helsingfors, Esbo och Vanda städer, THL, HUS och Regionförvaltningsverket i Södra Finland huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona. Gruppen, som tillämpar social- och hälsovårdsministeriets regionala verksamhetsmodell, har som mål att stärka den gemensamma lägesbilden samt att koordinera och bereda regionala och lokala åtgärder. 

Gruppen består av den högsta ledningen och ansvarar för beredningen och koordineringen av beslutsfattandet på basis av den gemensamma lägesbilden. Beslut fattas av varje aktör inom ramen för hens behörighet. Gruppen fördjupar samarbetet i huvudstadsregionen som pågått under hela coronakrisen. 

Helsingfors stad ansvarar för att organisera gruppens verksamhet. 

Förutom Helsingfors, Esbo och Vanda följer också Grankulla de begränsningar och rekommendationer som fastställts av koordineringsgruppen. 

Grankullas beredskapsledningsgrupp behandlar rekommendationerna onsdagen 9.2.